SHABU SHABU 個人涮涮鍋

Personal Shabu Shabu Hop Pot

附湯底/肉盤/菜盤